HÀM YÊN LÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỌN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

Chủ nhật, 21/01/2024 | 16:06

Thực hiện Kế hoạch sô 421-KH/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, về việc triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử (gọi tắt là STĐVĐT) thuộc Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Ngày 24/01/2024, Huyện ủy Hàm Yên phối hợp với đơn vị cung cấp triển khai tập huấn cài đặt - hướng dẫn sử dụng.

- Tập huấn cho đảng viên làm quản trị nền tảng ứng dụng STĐVĐT: Giới thiệu tổng thể ứng dụng STĐVĐT; hướng dẫn cài đặt và đăng nhập vào Web quản trị; cách cài đặt ứng dụng; tạo lập cơ sở dữ liệu về cơ cấu tổ chức đảng, danh sách đảng viên để đưa lên ứng dụng dùng cho máy tính bảng và điện thoại thông minh; tạo tài khoản của tổ chức và người dùng; phân quyền cho các tài khoản sử dụng trên hệ thống; hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng và giới thiệu các chức năng của STĐVĐT.

- Tập huấn cho các đảng viên sử dụng, khai thác ứng dụng STĐVĐT: Giới thiệu về các nội dung, chức năng chính của ứng dụng; hướng dẫn cài đặt và đăng nhập ứng dụng; hướng dẫn sử dụng các chức năng của ứng dụng STĐVĐT tra cứu tài liệu, văn kiện; định hướng sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và giải đáp các thắc mắc.

- Việc cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được thực hiện tại nơi sinh hoạt của Chi bộ vào cuộc họp chi bộ đầu tháng. Đồng chí Bí thư chi bộ hoặc đồng chí phó bí thư chi bộ chủ trì triển khai.

- Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia sinh hoạt tại chi bộ trực tiếp hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ngay tại cuộc họp chi bộ đối với từng đảng viên đủ điều kiện có mặt tại chi bộ. Các đồng chí đảng viên vắng mặt, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy chi bộ cùng công nghệ số cộng đồng cài đặt, hướng dẫn sử dụng đến từng đảng viên với các hình thức phù hợp, hoàn thành trong tháng triển khai.

Tin tức nổi bật