Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 6 ( Đường 17/8), Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073822515 Fax: 02073822515

Email: bantochuctuyenquang@gmail.com.vn