Lâm Bình hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đề ra trong năm.

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 425 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch; khách du lịch đến huyện năm 2023 đạt 152.000 lượt người, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu xã hội về du lịch ước đạt 151 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 16.

Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt kế hoạch; các phong trào văn hoá, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm là 7,5%; xóa 363 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 203% kế hoạch năm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong năm kết nạp mới 112 đảng viên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh  Nguyễn Hưng Vượng  mong muốn: Trong năm 2024, huyện Lâm Bình tiếp tục quan tâm đến sản xuất nông nghiệp hàng hoá; duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp đảng viên mới; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…


Hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục