Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì tại tổ thảo luận số 11. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại biểu Quốc hội các tỉnh Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Ninh, Sơn La.

Các đại biểu tại phiên họp tổ.

Tham gia thảo luận, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội đồng tình với việc ban hành dự thảo Nghị quyết.

Đồng thời, tham gia thêm một số nội dung các đại biểu băn khoăn như việc giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG khó khăn, những vấn đề khó khăn đó trong Tờ trình của Chính phủ đã báo cáo rõ ràng, vừa qua Quốc hội đã thực hiện rà soát, trong báo cáo của Quốc hội đã chỉ ra nhiều vấn đề để tăng tiến độ, hiệu quả của dự án.

Việc ban hành Nghị quyết này về phạm vi áp dụng cho các chương trình mục tiêu Quốc gia, cơ chế đặc thù đã rõ. Trên tinh thần Nghị quyết, đại biểu đề nghị triển khai hiệu quả các dự án, chương trình…

Về phân cấp phân quyền, đại biểu khẳng định, tất cả thẩm quyền nếu dồn hết lên Trung ương thì thực hiện sẽ rất lâu. Do đó, đại biểu đề nghị chỗ nào có thể phân cấp được thì cố gắng thực hiện để triển khai linh hoạt hơn và nhanh hơn.

Việc phân quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh thì không có vướng mắc. Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn về năng lực của UBND cấp huyện khi được phân quyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu đề nghị mỗi tỉnh lựa chọn 1 huyện có năng lực có thể tổ chức thực hiện được để phân quyền, thời hạn thực hiện thí điểm chậm nhất là 2 năm.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ma Thị Thúy tham gia thảo luận.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh đề nghị bỏ giải thích từ ngữ “Dự án thành phần” tại khoản 1, Điều 3. Theo đại biểu, quy định về dự án thành phần đối với chương trình MTQG đã được quy định tại Luật Đầu tư công.

Đối với quy định tại khoản 1, Điều 4 về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hàng năm, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về việc giao cho HĐND, UBND cấp tỉnh thông báo dự kiến vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương trong năm kế tiếp để địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện, nhất là đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đồng thời đề nghị quy định rõ hơn tại điểm C, khoản 1 đối với các trường hợp HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết đến từng dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đại biểu, quy định rõ các trường hợp thực hiện phân cấp sẽ chủ động hơn trong quá trình thực hiện.    

Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, đại biểu bày tỏ băn khoăn với các quy định mỗi tỉnh lựa chọn thí điểm, thời gian thực hiện thí điểm…vì giai đoạn đã sắp kết thúc. Đồng thời, cần có quy định về việc thực hiện thí điểm để đảm bảo thống nhất trong toàn quốc.

Đại biểu cho biết thêm, trong 3 chương trình MTQG thì Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là vướng nhiều nhất… do đó, cần quy định rõ trong dự thảo Nghị quyết.

Các ĐBQH tỉnh tại phiên thảo luận tổ.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị trong Nghị quyết phải bổ sung nội dung đã được giao tại Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội các chương trình MTQG. Cụ thể bổ sung một khoản như sau: “Năm 2024 xử lý dứt điểm một số kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước đối với việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách Nhà nước trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG”.

Phát biểu kết luận phiên họp tổ, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khẳng định, 2 nội dung thảo luận tổ là những nội dung rất quan trọng cần được thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để khi ban hành và triển khai thực hiện sẽ phù hợp với thực tế.

Tổ trưởng tổ thảo luận đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG. Những ý kiến, đề xuất sẽ được tổ thư ký tổng hợp, rà soát trước khi trình Quốc hội thảo luận tại hội trường tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 này.


Hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục