Hàm Yên chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm đếm, áp giá đền bù và thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1;144 hộ dân ở các thôn Xuân Mai, Khánh Hùng, Làng Chẵng, Đồng Băm và thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức đã đến nhận số tiền đền bù là trên 52 tỷ đồng. Qua công tác chi trả tại xã Hùng Đức đã có trên 97% hộ dân nhất trí nhận tiền bồi thường.

Các hộ dân tại xã Hùng Đức nhận tiền bồi thường.

Theo kế hoạch, đến ngày 25-1, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 huyện Hàm Yên sẽ thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho 23/45 thôn và tổ dân phố.

Việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 cho người dân bị ảnh hưởng ở các xã còn lại trên địa bàn huyện Hàm Yên tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới và sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2024./. 

 

Thanh Tâm


Hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục